โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์๑" เลขที่ 214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160