ประกาศ
-ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562สถิติการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562
22 มี.ค. 62 23 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 รวม 8 4 62 58 25 27 95 89 184 208 392 7 10 67 76 33 15 107 101 15 14 129 134 58 42 202 190 29 263 100 392 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป รวม ม.1 36 6 0 42 434 4 5 3 11 7 6 14 22 2 3 1 5 1 0 0 6 5 6 12 7 6 19 23 11 18 13 42 ม.4 ม.3 ความสามารถพิเศษ เงื่อนไขพิเศษ รวม ม.4 21 19 135 146 65 48 221 213 40 281 113 434 รวมทั้งหมด
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school
คุณเข้ามาคนที่ 607