ประกาศ
-แผนผังการเข้าแถวนักเรียน ปีการศึกษา 2562
-ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
-ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562ข่าวสาร-กิจกรรม
 ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร
21 พ.ค. 2562 
 คณะครูที่ย้ายและบรรจุใหม่แนะนำตัวเพื่อให้นักเรียนทำความรู้จัก
17 พ.ค. 2562 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนักเรียนสู่รั้วเขียว-ขาว
16 พ.ค. 2562 
 ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
10 พ.ค. 2562 
 ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562
7 พ.ค. 2562 
 มอบตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 เม.ย. 2562 
 มอบตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 เม.ย. 2562 
 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
29 มี.ค. 2562 
ข่าวสารทั้งหมด
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school
คุณเข้ามาคนที่ 12,959