กลุ่มงาน

  คำสั่ง-หนังสือราชการ

  ประกาศ
-รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561
-แผนผังการเข้าแถวนักเรียน ปีการศึกษา 2562
-ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3,5-6 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
-ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559-2560
-การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ข่าวสาร-กิจกรรม
 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.2
23 ส.ค. 2562 
 กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.1
22 ส.ค. 2562 
 กิจกรรมการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20 ส.ค. 2562 
 กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลี 2562
19 ส.ค. 2562 
 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562
16 ส.ค. 2562 
 โครงการ รู้ก่อนผิด คิดก่อนทำ
9 ส.ค. 2562 
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯพระพันปีหลวง
9 ส.ค. 2562 
 กิจกรรมวันอาเซียน
8 ส.ค. 2562 
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school
คุณเข้ามาคนที่ 7,580