เรื่องแจ้งสำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ATC@TOEIC

เรื่องแจ้งสำหรับนักเรียนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ATC@TOEIC ในวันสอบกลางภาคผู้เรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่บ้าน แต่หากประสงค์จะมาเรียน On-site ที่โรงเรียน ทางกลุ่มสาระฯได้จัดสถานที่ไว้ที่ห้องคอม 4 ในเวลา 15.00-16.00 น. (แต่จะไม่มีทีมงานคอยให้คำแนะนำนะคะ)
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3