ขอเชิญร่วมแข่งขัน ส้มตำลีลา

ขอเชิญร่วมแข่งขัน!!! #ส้มตำลีลา ใครสนใจ สมัครได้เลยที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๓๐๐ บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๒๐๐ บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆ นะครับ
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3