ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562
    ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และนักเรียนห้องเรียพิเศษ ม.1/1 และ 4/1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school