ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
    โรงเรียนได้กำหนดจัดการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคมพ.ศ 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school