ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน classroom Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
    โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน classroom Meeting ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school