กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
    ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ "บุหรี่เผาปอด"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school