โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
    โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อต้าคอร์รัปชัน
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school