เกียรติยศงามยิ่ง มิ่งขวัญชาวราชา ผู้ทรงค่าความเป็นครู
    เกียรติยศงามยิ่ง มิ่งขวัญชาวราชา ผู้ทรงค่าความเป็นครู
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school