กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ม.3
    กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school