นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยปี ๒๕๖๒
    นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทยปี ๒๕๖๒ ระดับดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษา โดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school