สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
    ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จัดสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 และสอนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school