โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
บรรยากาศารแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน ประจําปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พ.ย. 2562
14 พ.ย. 2562
เกียรติยศงามยิ่ง มิ่งขวัญชาวราชา ผู้ทรงค่าความเป็นครู
19 ก.ย. 2562
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษา ม.5 ภูกระเหรี่ยง นครนายก
2 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษา ม.6 โรงละครสยามนิรมิต
2 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษา ม.4 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
30 ส.ค. 2562
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
28 ส.ค. 2562
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.2
23 ส.ค. 2562
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.1
22 ส.ค. 2562
กิจกรรมการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20 ส.ค. 2562
กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลี 2562
19 ส.ค. 2562
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562
16 ส.ค. 2562
1
2
3
4