สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
10 พ.ค. 2565
ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่มาเรียน Onsite
1 ธ.ค. 2564
อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK และ ตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19
26 พ.ย. 2564
รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
26 พ.ย. 2564
รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด (ATK) จากเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 1,800 ชุด
25 พ.ย. 2564
โครงการก้าวท้าใจ season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร
1 มี.ค. 2564
นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยปี ๒๕๖๒
28 ส.ค. 2563
นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ เข้ารับรางวัล วัฒนธรรมวินิต
28 ส.ค. 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 ส.ค. 2563
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นม. 1 และชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563
8 ส.ค. 2563
1
2
3
4
5
6