จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา
27 ก.ค. 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 ก.ค. 2565
ปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำขนมในท้องถิ่น
23 มิ.ย. 2565
อบรมนักเรียนแกนนำให้ความรู้เรื่องสารเสพติด เอดส์
22 มิ.ย. 2565
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
18 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
16 มิ.ย. 2565
สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
10 พ.ค. 2565
ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่มาเรียน Onsite
1 ธ.ค. 2564
อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK และ ตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19
26 พ.ย. 2564
รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
26 พ.ย. 2564
รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด (ATK) จากเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 1,800 ชุด
25 พ.ย. 2564
โครงการก้าวท้าใจ season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร
1 มี.ค. 2564
1
2
3
4
5
6