โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
กิจกรรมการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20 ส.ค. 2562
กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลี 2562
19 ส.ค. 2562
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562
16 ส.ค. 2562
โครงการ รู้ก่อนผิด คิดก่อนทำ
9 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯพระพันปีหลวง
9 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันอาเซียน
8 ส.ค. 2562
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
2 ส.ค. 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 2562
พิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ไทย
25 ก.ค. 2562
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 4 วัด
15 ก.ค. 2562
กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
6 ก.ค. 2562
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
1 ก.ค. 2562
1
2
3
4