นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยปี ๒๕๖๒
28 ส.ค. 2563
นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ เข้ารับรางวัล วัฒนธรรมวินิต
28 ส.ค. 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 ส.ค. 2563
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นม. 1 และชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563
8 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันอาเซียน
8 ส.ค. 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
5 ส.ค. 2563
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563
29 ก.ค. 2563
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
24 ก.ค. 2563
ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ธนาคารโรงเรียน
21 ก.ค. 2563
1
2
3
4
5
6