กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
13 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษา ม.5 ภูกระเหรี่ยง นครนายก
2 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษา ม.6 โรงละครสยามนิรมิต
2 ก.ย. 2562
ทัศนศึกษา ม.4 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
30 ส.ค. 2562
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน
28 ส.ค. 2562
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.2
23 ส.ค. 2562
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.1
22 ส.ค. 2562
กิจกรรมการติวเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
20 ส.ค. 2562
กิจกรรมค่ายภาษาเกาหลี 2562
19 ส.ค. 2562
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2562
16 ส.ค. 2562
โครงการ รู้ก่อนผิด คิดก่อนทำ
9 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จฯพระพันปีหลวง
9 ส.ค. 2562
1
2
3
4
5
6