โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562
7 พ.ค. 2562
มอบตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 เม.ย. 2562
มอบตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 เม.ย. 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
29 มี.ค. 2562
วัน Open House
7 ก.พ. 2562
ราชาวดีย้ายถิ่น
6 ก.พ. 2562
วันตรุษจีน
6 ก.พ. 2562
มอบรางวัล กีฬา อบจและกีฬา ปาริชาตเกมส์
4 ก.พ. 2562
งานนิเวศน์ - ราชารำลึก ครั้งที่ 38
2 ก.พ. 2562
1
2
3
4