ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
18 มิ.ย. 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
16 มิ.ย. 2565
สอนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
10 พ.ค. 2565
ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่มาเรียน Onsite
1 ธ.ค. 2564
อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK และ ตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19
26 พ.ย. 2564
รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
26 พ.ย. 2564
รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด (ATK) จากเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 1,800 ชุด
25 พ.ย. 2564
โครงการก้าวท้าใจ season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร
1 มี.ค. 2564
นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยปี ๒๕๖๒
28 ส.ค. 2563
นางสาวนิศารัตน์ ภู่สุวรรณ์ เข้ารับรางวัล วัฒนธรรมวินิต
28 ส.ค. 2563
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
18 ส.ค. 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 2563
1
2
3
4
5
6