กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
11 ส.ค. 2563
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ชั้นม. 1 และชั้นม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563
8 ส.ค. 2563
กิจกรรมวันอาเซียน
8 ส.ค. 2563
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
5 ส.ค. 2563
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563
29 ก.ค. 2563
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 ก.ค. 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
24 ก.ค. 2563
ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ธนาคารโรงเรียน
21 ก.ค. 2563
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563
27 ม.ค. 2563
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1
10 ม.ค. 2563
เข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
10 ม.ค. 2563
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ม.3
9 ม.ค. 2563
1
2
3
4
5
6