คณะครูที่ย้ายและบรรจุใหม่แนะนำตัวเพื่อให้นักเรียนทำความรู้จัก
17 พ.ค. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนักเรียนสู่รั้วเขียว-ขาว
16 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
10 พ.ค. 2562
ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562
7 พ.ค. 2562
มอบตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
9 เม.ย. 2562
มอบตัวนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 เม.ย. 2562
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
29 มี.ค. 2562
วัน Open House
7 ก.พ. 2562
ราชาวดีย้ายถิ่น
6 ก.พ. 2562
วันตรุษจีน
6 ก.พ. 2562
มอบรางวัล กีฬา อบจและกีฬา ปาริชาตเกมส์
4 ก.พ. 2562
งานนิเวศน์ - ราชารำลึก ครั้งที่ 38
2 ก.พ. 2562
1
2
3
4
5
6