โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียน จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม "อยุธยา ขลุ่ยทิพย์พันเลา" ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ณ ลานวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียน จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม "อยุธยา ขลุ่ยทิพย์พันเลา" ครั้งที่ 1 โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ณ ลานวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านผู้อำนวยการประจวบโชค สร้อยสม และคณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจและชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ att_0.

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3