คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 497/2562
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

Download