คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 342/2566
เรื่อง เเต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

Download