คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 60/2567
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสมัย กรุงศรีอยุธยา จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อยุธยา ( “อยุธยา” ที่คุณอาจ...ไม่เคยรู้ )

Download