ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ดาวน์โหลดเอกสาร
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 035 261 922
โทรสาร : 035 261 178
Line Official : Racha1school
Email : racha1_school@hotmail.com
Facebook : racha1school