กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
    กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school