อบรมการใช้ชุดตรวจ ATK และ ตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19
    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการ ต้อนรับ นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน ที่มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การจัดอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK อย่างถูกวิธี แก่ครูและนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพรวมจำนวน ๒๐ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองกรองเมื่อเปิดเรียนแบบ Onsite โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุขอำเภอบางปะอินเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรราชา และในเวลา ๑๐.๐๐ น. โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จัดตรวจคัดกรองหาเชื้อ Covid-19 ให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยผลการตรวจทุกคนเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ๑๐๐%
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school