รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากนายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์๑” เข้ารับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school