รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด (ATK) จากเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน 1,800 ชุด
    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าที่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ และว่าที่ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เข้ารับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ Antigen Test Kit (ATK) จากเทศบาลตำบลบางปะอิน จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school