ตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่มาเรียน Onsite
    นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำกับดูแลในการดำเนินการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนที่มาเรียน Onsite ในวันแรกของ การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบผสมผสาน (Hybrid) จำนวน ๑,๙๙๘ คน โดยผลการตรวจทุกคนผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ๑๐๐%
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school