อบรมนักเรียนแกนนำให้ความรู้เรื่องสารเสพติด เอดส์
    งานป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดและเอดส์ กลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนแกนนำให้ความรู้เรื่องสารเสพติด เอดส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๑๔ คน และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school