ปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำขนมในท้องถิ่น
    นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำขนมในท้องถิ่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔, ๒/๖, ๒/๘, และ ๒/๑๐ จำนวน ๑๕๕ คน ในกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รื่นรมย์รสอาหาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school