จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา
    โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา นำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณลานหน้าพระราชวังบางปะอิน
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school