โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
    นายประจวบโชค สร้อยสม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ในการนี้ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และจิตอาสา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จำนวน ๓๐๗ คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟบางปะอิน วัดชุมพลนิกายาราม และหอประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา)
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school