ร้อยรัด ศรัทธา บูชา ปูชะนียานัง ๖๕
    กลุ่มงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ "ร้อยรัด ศรัทธา บูชา ปูชะนียานัง ๖๕" แด่ครูเกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ครูปาริชาติ ยมวรรณ ครูเจียมจิตร บัวประเสริฐ และ ครูสุดาพร ยิ้มสิน ในการนี้ นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school