เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
    นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" (Anti - Corruption Education) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน ได้รับความอนุเคราะห์จากนายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school