โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
    งานกิจกรรมลูกเสือ จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๕๓ คน เข้าร่วมอบรม ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จาก ดาบตำรวจธนะรักษ์ ทีสุกะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school