รางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน"
    โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" นำโดย นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔" ซึ่งเป็นรางวัลตามพระราชปรารภ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school