กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น
    ว่าที่ ร.ต.หญิง กรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคณะปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการทำอาหาร และขนมในท้องถิ่นแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓, ๒/๕, ๒/๗, ๒/๙ และ ๒/๑๑ จำนวน ๑๙๗ คน ในกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เตรียมภาษา มุ่งหน้าสู่อาชีพ ในการนี้ นายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมชมการสาธิต และชิมขนม จากฝีมือของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ และบริเวณข้างห้องคหกรรม โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school