กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่สถานศึกษา "กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์" ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา บรรยายให้ความรู้ ด้านดาราศาสตร์ รถนิทรรศการเคลื่อนที่ "วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์" โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และจรวดขวดน้ำ และได้รับเกียรติ จากนายประจวบโชค สร้อยสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมราชาวดีภิรมย์ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา
214 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์-โทรสาร : 035 261 178
Email : saraban@racha1.ac.th
Facebook : racha1school