ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
23 มิ.ย. 2566
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
21 มิ.ย. 2566
กิจกรรมสานฝัน ปันความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ สัญจร
19 มิ.ย. 2566
กิจกรรมวันไหว้ครู
16 มิ.ย. 2566
ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ รร.เฉลิมขวัญสตรี
12 มิ.ย. 2566
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
11 มิ.ย. 2566
กิจกรรมแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 มิ.ย. 2566
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
9 มิ.ย. 2566
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2 มิ.ย. 2566
อบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
26 พ.ค. 2566
รักน้อง รักษ์แผ่นดิน
20 พ.ค. 2566
การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ (ม.1, ม.4 ห้องเรียนพิเศษ)
9 พ.ค. 2566
1
2
3
4
5
6
7
8
9