สพม.เลย หนองบัวลำภู ศึกษาดูงาน
9 ธ.ค. 2565
กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์
8 ธ.ค. 2565
กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น
8 ธ.ค. 2565
รางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน"
3 ต.ค. 2565
โรงเรียนบางบัวทอง ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน
28 ก.ย. 2565
โครงการส่งเสริมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์
14 ก.ย. 2565
ร้อยรัด ศรัทธา บูชา ปูชะนียานัง ๖๕
14 ก.ย. 2565
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
31 ส.ค. 2565
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
31 ส.ค. 2565
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา
27 ก.ค. 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
27 ก.ค. 2565
ปราชญ์ชาวบ้านที่มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำขนมในท้องถิ่น
23 มิ.ย. 2565
1
2
3
4
5
6
7