นายภูร่องกล้า ลาภตระการ และนางสาวกาญจนา แก้วเกษ เข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทเด็กหรือเยาวชน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายภูร่องกล้า ลาภตระการ และนางสาวกาญจนา แก้วเกษ นักเรียนชั้น ม.6/6 เข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทเด็กหรือเยาวชน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร ขันตี ร่วมแสดงความยินดีพร้อมผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ att_0.jpg,att_1.jpg,att_2.jpg,att_3.jpg,att_4.jpg,att_5.jpg,att_6.jpg

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3