นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม เข้ารับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ประเภทซออู้

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายประสิทธิ์ ทิมสีคร้าม นักเรียนชั้น ม.6/6 เข้ารับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง ประเภทซออู้ และรางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ att_0.

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3